Menu

HÅLLBARHETSPOLICY

Vi ser det som en självklarhet att man som företag går in och tar ett extra stort ansvar när det kommer till hållbarhet och miljö. Vi jobbar hårt med våra hållbarhetsmål och anser att det är ett arbete som måste fortgå och aldrig stagnera. I en bransch som historiskt dragits med ett rykte om att erbjuda produkter som fungerar kortsiktigt, vill vi vara med och representera det motsatta.

VI TAR SOCIALT ANSVAR

Alla har rätt till goda arbetsförhållanden i en säker arbetsmiljö. Vi väljer producenter med omsorg och säkerställer att de har bra villkor för sina anställda.

VI STÄLLER KRAV

Våra leverantörer skall nå upp till alla våra krav gällande arbetsmiljö och mänskliga rättigheter. Vi kräver att de följer nationella lagar och internationella konventioner.

VI VÄRNAR OM MILJÖN

Vi arbetar hårt för att minimera den negativa miljöpåverkan som våra produkter och produktionen av dem kan leda till. Vi kontrollerar och begränsar förbrukningen av kemikalier, värme och el för att alltid vara så energieffektiva som möjligt.

VI ANVÄNDER INTE SKADLIGA ÄMNEN

Vi garanterar alltid att våra tillverkade varor inte innehåller ämnen från EU:s kandidatlista REACH*. Vi följer samtliga av EU:s regleringar och testar regelbundet våra produkter i ackrediterade lab.

*Regler om registrering av ämnen, förbud eller andra restriktioner, krav på tillstånd för särskilt farliga ämnen samt regler om att informera kunder.

VI OPTIMERAR TRANSPORTEN

Vi tar årligen fram en åtgärdsplan för ruttoptimering där vi ser över hur samlastningen av företagets varor kan öka. Vi ställer krav på våra speditörer och samarbetar med DHL som har en tydlig policy för miljövänlig logistik.

VI HÅLLER OSS UPPDATERADE

En självklar del i kvalitetsarbetet är att vara väl införstådda i gällande lagstiftning. Vi tar fullt ansvar för att uppdatera oss på de lagar och regler som är aktuella för oss.

Klicka HÄR för att ladda ner fullständig hållbarhetspolicy

Back to Top